Committee

Executive Committee INDSPN
President
Dr. N.K Venkataramana
Vice President Secretary Treasure Editor
Dr. Suresh Sankhla Dr. R.Murali Dr. Uday Andar Dr.  Sandip Chatterji
Members
Dr. Dattareya Muzumdar Dr. Shyam Babhulkar Dr. Rakesh Gupta Dr. S.Dwarkanath
Past Presidents
Dr.  B.Chidambaram Dr. C.E. Deopujari
Organizing Committee
Patrons
Dr. S. Balparameshwar Rao
Dr. Ramesh Kancharla
Chairman, Rainbow Hospital
Vishwanath Kompella
Chairman, Virinchi hospital
Advisory committee
Dr. KVR Sastry Dr. I. Dinakar Dr. Raja Reddy Dr. Krishna Reddy
Dr. T.V. Srinivas Dr. A. K. Purohit Dr. MRC Naidu
Organizing Chairperson Organizing Co. Chairperson
Dr. Manas Panigrahi Dr. Anandh Balsubramaniam
Organizing Secretary
Dr. Subodh Raju
Co-Organizing Secretaries
Dr. Randhir Kumar Dr. Suchanda Bhattacharjee Dr. Sukumar Sura Dr. Naveen Mehrotra
Joint organizing Secretary
Dr. Vishakha Patil
Members
Dr. Alok Ranjan Dr. M. A. Jaleel Dr. RTS Naik Dr. Sai Sudarshan
Dr. Amitav Ray Dr. Jaleel Kirmani Dr. Rajshekar Reddy Dr. TVRK Murthy
Dr. Anil Dr. Manohar Reddy Dr. Rajesh Reddy Dr. M. Vijaya Saradhi
Dr. Ameer Basha Dr. Narsimha Rao Dr. Rohit Nayak Dr. Venkatesh
Dr. A. Rajesh Dr. Prakash Rao Dr. Ravi Suman Reddy Dr. Sita Jayalakshmi
Dr. B. J Rajesh Dr. Praveen Ankathi Dr. Savitr Sastri Dr.Lokesh Lingappa
Dr. BSV Raju Dr. Pratap Dr. Sharan Basappa Hosmani Dr.Ramesh Konanki
Dr. Balraj Shekhar Dr. Rahul Lath Dr. Srinivas Sreedharala Dr.Prashant Utage
Dr. Chandrasekhar Naidu Dr. Ravi Dr. Samb Siva Reddy Dr.Pranathi Gutta